Pension Tiffany Logo, Bled Slovenia

Že več kot tisoč let občudujemo najlepši razgled.

Pravljična lepota Blejskega jezera že tisočletja privlači s čudežno močjo. Lahko bi citirali potopisce, pisatelje, vladarje in predsednike...a najlepše je zapisal kar največji slovenski pesnik France Prešeren: »Dežela Kranjska nima lepš'ga kraja, ko je z okolš'no ta podoba raja«.

Otoček sredi jezera je bil obiskovan že v prazgodovini. Kasneje so na njem stari Slovani častili Živo, boginjo ljubezni in plodnosti. Pred tisočletjem, 10. aprila 1004, pa je bil prvič omenjen tudi kraj Bled. Nemški cesar Henrik ІІ ga je tedaj podaril škofu Albuinu iz Brixna.

K mednarodnemu slovesu Bleda je z ustanovitvijo klimatskega zdravilišča veliko pripomogel švicarski hidropat Arnold Rikli, ki je na Bledu deloval več kot pol stoletja. Bled, ki je bil že na začetku 20. stoletja najlepše zdravilišče tedanjega cesarstva, je privlačil evropsko aristokratsko elito. Po II. Svetovni vojni je bila tu ena najlepših protokularnih rezidenc tedanje države, v lepotah Bleda pa so uživali mnogi najpomembnejši ljudje z vsega sveta. Zdaj že deseletja kraj odkrivajo romarji novih časov, ki jih na Bledu in v njegovi okolici pričakuje tisočero možnosti...

Mesto Bled leži na obrobju Triglavskega narodnega parka, edinega narodnega parka v Sloveniji.
Pension Tiffany: Jarska 7 4260 Bled , Slovenia Tel: (00386)4 574 26 53 e-mail: pensiontiffany@telemach.net